STUNT HORSE

Jacek Kadłubowski zarówno bierze udział w produkcjach filmowych jak i współpracuje przy realizacji zdjęć w zakresie:

• konsultacji ds. kaskaderki
• przygotowania aktorów do zdjęć z końmi
• konsultacji ds. zwierząt
• udziału zwierząt w zdjęciach

Prezentuje również umiejętności swoich koni na pokazach, których głównymi elementami są:

• poczta węgierska
• dżygitówka
• pokaz indywidualnych umiejętności konia i jeźdźca
• kładzenia koni
• wspinania
• efekty z ogniem - palenie jeźdźca z koniem
• kwadryga - zaprzęg czterech koni w rydwanie

Zwierzęta:

• kozy
• krowa
• byk
• dziki
• świnia wietnamska
• świnia biała kłapoucha
• gęś
• konie